درخواست اطلاعات فنی 2018-09-16T17:43:30+00:00

خدمات فنی و مهندسی :

فن آوري‌هاي نوين داراي دستورالعمل‌هاي ويژه و منحصر به فرديست که بايد در مراحل مختلف اجرا و بهره‌برداري مورد توجه قرار گيرد.

شرکت کناف اهميت رعايت دستورالعمل‌هاي ويژه کاربرد محصولات را از ابتدا مورد توجه قرار داده و خدمات فني و مهندسي خود را در زمينه‌هاي زيرارائه مي‌دهد:

  • مشاوره درانتخاب محصول، اجراي نمونه رايگان و محاسبه قيمت تمام شده روش انتخابي جهت انتخاب بهترين روش اجرا درپروژه‌هاي ساختماني
  • برگزاري دوره‌هاي آموزشي
  • بازرسي فني پروژه‌ها
  • پاسخگويي به استعلام‌هاي فني

فرم درخواست اطلاعات فنی