پروژه های انجام شده 2018-09-16T19:39:07+00:00

 

در سراسر ایران پروژه های بسیاری از محصولات کناف گچ و کناف استفاده کرده و می کنند. چند نمونه از این پروژه ها را در استان های مختلف ایران بررسی کنید :

 

نمونه پروژه های کناف گچ به تفکیک استان :